Japan

Tokyo

Mitsukoshi Nihonbashi

1-4-1, Nihonbashi-Muromachi,
Chuo-ku,
Tokyo, Japan

Tel. +81 3-3241-3311

www.mitsukoshi.mistore.jp