Tokyo

Mitsukoshi Ginza

1/F, 4-6-16, Ginza,
Chuo-ku, Tokyo, 104-8212
Japan

Mitsukoshi Nihonbashi

1-4-1, Nihonbashi-Muromachi,
Chuo-ku,
Tokyo, Japan