Japan

Tokyo

Mitsukoshi Ginza

1/F, 4-6-16, Ginza,
Chuo-ku, Tokyo, 104-8212
Japan

Tel. +81 3-3562-1111

www.mitsukoshi.mistore.jp

Mitsukoshi Nihonbashi

1-4-1, Nihonbashi-Muromachi,
Chuo-ku,
Tokyo, Japan

Tel. +81 3-3241-3311

www.mitsukoshi.mistore.jp